Day: September 27, 2023

แจ้งเตือน! ป้องกันการเจอ สแกมเมอร์ สล็อต ด้วย 3 วิธีง่ายๆ

เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องสแกมเมอร์ที่ในยุคนี้ เป็นอะไรที่ต้องระวังมาก ๆ โดยสแกมเมอร์อาจจะมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์, Romance Scammer หรือแม้กระทั่งในวงการเกมสล็อตออนไลน์เอง สแกมเมอร์ สล็อต ก็ยังมีมาให้เห็น ด้วยความที่ต้องยอมรับเลยว่า ในยุคใหม่ปี 2023 นี้ ในด้านของเรื่องเทคนโนโลยี หรือว่าการใช้ชีวิตของคนปัจจุบัน มักจะทำทุกอย่างผ่านมือถือ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน และด้วยเหตุนี้ ทำให้นักต้มตุ๋น เปลี่ยนทิศทางการหลอกล่อเอาเงินจากเรา ผ่านช่องทางออนไลน์ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง วิธีเลี่ยง สแกมเมอร์ สล็อต